Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Op alle producten die verkocht worden bij Tijd voor Hout geld een garantieperiode van 2 jaar (mits anders vermeld bij het product). De garantie geldt voor fabricagefouten of andere schade die voorkomt uit materiaal tijdens gewoon gebruik. De garantie dekt niet waneer de schade wordt veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik, vuur, water, ongeautoriseerde reparatie of wijzigingen plaats vinden, vervangen van de batterij of het esthetisch veranderen van het uiterlijk/ slijtage door normaal gebruik.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar service@tijdvoorhout.nl . Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

0